MP- ja harrasteajoneuvokilta Sales Riders                                

KEVÄTKOKOUSKUTSU

Aika; maanantai 12. helmikuuta klo 17.30

Paikka; Kehäkessa, Niittytie 2, VANTAA

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
  3. Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskija ja pöytäkirjan tarkastajat
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus
  6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
  7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tilikaudelta 2023
  8. Käsitellään kokoukselle esitetyt aloitteet
  9. Käsitellään asiat jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä
  10. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

MP -ja harrasteajoneuvokilta Sales Riders

hallitus