Toimintasuunnitelma 2024

MP- ja harrasteajoneuvokilta Sales Riders
TOIMINTASUUNNITELMA 2024

 1. Pyrimme järjestämään mielenkiintoisia ja toivottuja tapahtumia kiltalaisille ympäri vuoden.
  Yritämme kasvattaa jäsenmääräämme ja kehitämme toimintaa jäsenistön toiveiden mukaan.
  Kiltalaisilla on käytettävissä kotisivut; www.salesriders.fi ja Facebook -sivut
  www.facebook.com/salesriders . Sivuja käytetään tiedottamiseen ja yhteydenpitoon sähköpostin
  lisäksi.
 2. Vuoden 2023 hallituksen kokoonpano on ollut seuraava; Markku Castrén, puheenjohtaja. Simo
  Virtala, varapuheenjohtaja. Sami Lehtonen, sihteeri. Urpo Niiranen, varainhoitaja ja jäsenrekisteri.
  Muut hallituksen jäsenet ovat olleet Risto Pulkkinen, Harri Immonen ja Helena Lari.
  Toiminnantarkastajana on toiminut Teuvo Mälkiä.
 3. Järjestämme jäsenille seuraavanlaista toimintaa kauden 2024 aikana:
  27-28.1 Risteily Tallinnaan
  2-4.2 MP 2024, jäsenistölle sponsorihintaiset liput
  12.2 Kevätkokous
  22.4 Ajokauden avaus ja kahvitreffit Kehä Kessa klo 18.30
  17-19.5 Kevätajoretki Meri-Teijo
  2.6 The Puolipäijänne -ajo
  2-4.8 MMA Valtakunnallinen MP -tapahtuma (Turun seutu)
  14-15.9 Syysajoretki
  23.9 Ajokauden päättäjäiset Kehä Kessa klo 18.00
  26.10 Syyskokous
  Pyrimme toiminnassamme painottamaan sitä että kaikkiin tapahtumiin olisi mahdollisimman mukava
  osallistua myös harrasteajoneuvoilla.
  Viikoittaiset kahvitreffit Kehä Kessalla joka maanantai klo 18.30 alkaen koko kesän aikavälillä 22.4-23.9.
  Muita tapahtumia järjestetään jäsenistön ideoiden, toiveiden ja resurssien mukaan.
 4. Pyrimme hankkimaan yhteistyökumppaneita tukemaan kiltamme toimintaa.
 5. Käynnistetään Kilsakunkku 2024 -kisa.
 6. Pyrimme luomaan ja kehittämään edelleen suhteita muihin MMA:n paikallisyhdistyksiin ja siten
  edesauttamaan valtakunnallista motoristi- ja harrasteautohenkistä toimintaa.