MP-kilta Sales Riders

Toimintakertomus 2012
Yleistä

Vuosi 2012 oli 12.9.2001 perustetun MP-kilta Sales Ridersin yhdestoista täysi toiminnan vuosi. Toimintaa on kehitetty jäseniltä saadun palautteen ja toiveiden mukaan. Kiltalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti tapahtumiin ja motoristihenkeä on vaalittu killan järjestämissä tilaisuuksissa. Jäseniltä tiedusteltiin kerhotilojen/tallin tarpeellisuudesta. Saatujen vastauksien perusteella hallitus ei katsonut asian olevan ajankohtainen vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Tiedotus

Jäsenten päätöksellä killan sisäinen tiedotus on hoidettu ensisijaisesti sähköpostitse. Lisäksi tiedotuskanavana ovat olleet Helsingin myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ry:n jäsenlehti Helsingin Horisontti, Hmman kotisivut ja Sales Riders kotisivut. Uutena yhteydenpito välineenä lähdimme mukaan sosiaaliseen mediaan ja olemme nyt myös facebookissa.

Tapahtumat vuoden 2012 aikana

Viikoittaiset kahvitreffit alkoivat huhtikuussa ja jatkuivat lokakuun loppuun. Paikkana on toiminut Ilolan ABC Vantaalla, joka on osoittautunut hyväksi keskeisen sijaintinsa vuoksi. Tapaamisissa on ollut 5-25 henkilöä/kerta. Kahviretkiltä on lähdetty jäsenten ehdotuksesta välillä mutkateitä kiertämään. Tiedotimme myös muiden kiltojen tapahtumista jäseniämme ja niihin osallistui muutamia henkilöitä.

Kesän ajan oli käynnissä ”Kilsakunkku”-kisa.

2-5.2. MP-näyttely Helsinki.
24-25.3. Risteily/kylpylä viikonloppu Tallinnaan.
9.4. Kahvitreffit ja ajokauden avaus ABC:llä.
6-27.5. Kevätajoretki Teijoon.
3-5.8. Osallistumme SMKJ:n valtakunnalliseen motoristitapahtumaan
Pirkanmaalla.
7-9.9. Ruskaretki-ajotapahtuma Tahkolle.
12.9. Ajokauden päättäjäiset ABC:llä.

Sääntömääräiset kokoukset
Killan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 15.2. ja syyskokous 5.10.

Hallituksen toiminta
Hallitus on pitänyt vuoden aikana neljä kokousta ja yhden järjestäytymiskokouksen.
Hallitus paikoissa ei muutoksia.
Hallituksen jäsenet 2012:

Timo Kahva, puheenjohtaja Markku Kejonen, varainhoitaja, jäsenrekisteri
Lasse Kaitasalo, varapuheenjohtaja Kaisa Salomaa, sihteeri
Mauri Tuusa Harri Teljä
Bengt Nyman

Killan talous
Toimintamaksu on 20€. Killan taloudellinen tilanne on hyvä: tilin saldo oli 6319,42 €
31.12.2012

Jäsenmäärä
Toimintamaksun maksaneita jäseniä oli 31.12.2012 75 henkilöä.

Mp-kilta Sales Riders
Hallitus