Kutsu MP-kilta Sales Riders sääntömääräiseen syyskokoukseen

Aika: perjantai 15.10.2021  klo 18:30

Paikka: Ravintola Lasipalatsi – Helsinki Kabinetti

Osoite: Mannerheimintie 22-24, 00100 Helsinki

                                               Esityslista

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

3. Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5.  Päätetään kokouksen työjärjestyksestä            

6. Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

7. Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä talousarvio vuodelle 2022.

8. Valitaan killalle puheenjohtaja vuodelle 2022.

9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. (Timo K, Antti K, Urpo N )      

10. Valitaan toiminnantarkastaja vuodeksi 2022.

11.  Päätetään killan jäsenmaksusta vuodelle 2022.

12. Käsitellään asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä

      annetuista äänistä.

13. Päätetään killan kokouksen koollekutsumistavasta.         

14. Muut asiat.

15. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa

MP-kilta Sales Riders

Hallitus