Kevätkokouskutsu

Aika: keskiviikko 13.2.2013 klo 18.30
Paikka: HMMA:n toimisto, Ristolantie 15 00320 H:ki (Haaga)

Esityslista

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

3. Valitaan kokoukselle sihteeri, ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat.

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5. Käsitellään hallituksen antama ja esittelemä toimintakertomus.

6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös.

7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

8. Killan sääntöjen muuttaminen. Sääntöihin lisätään toiminnantarkastajan valinta kohtaan § 6 syyskokous kohta 3 (c.= uusi momentti). Lisäksi uusi § 13 (toiminnantarkastaja) lisätään sääntöihin.

9. Valitaan toiminnantarkastaja vuodelle 2013.

10. Käsitellään kokoukselle esitetyt aloitteet.

11. Käsitellään asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi 2/3 määräenemmistöllä annetuista äänistä.

12. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!

Mp-kilta Sales Riders
Hallitus